Το Φροντιστήριο

Το φροντιστήριο Αλγόριθμος στη Λάρισα είναι ένας σύγχρονος, αξιολογούμενος, ποιοτικός και σε διαδικασία πιστοποίησης  εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει απόλυτα την κοινωνική ευθύνη της εκπαιδευτικής αποστολής του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεύθυνση  και ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος δεσμεύεται για:
· Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
· Ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου καθηγητών
· Μέγιστη ικανοποίηση των μαθητών και των γονέων, από την παροχή εξατομικευμένης  σχολικής βοήθειας
· Επιτυχία στις προαγωγικές και εισαγωγικές εξετάσεις

foto01

logo-kato