Πιστοποίηση Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Το ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 είναι μία Ελληνική τεχνική προδιαγραφή, η οποία εκπονήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και καθορίζει τις απαιτήσεις αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και οδηγεί στην απονομή Ελληνικού Σήματος Ποιότητας.

Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν κριτήρια για τις προαπαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας, για το σύστημα ποιότητας και για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, επικεντρώνοντας στη μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας, στην επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού και του χώρου υλοποίησης της εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση Ποιότητας Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Οφέλη από την πιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης:

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας – διασφάλιση της ποιότητάς της
• Αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευομένων και εκπλήρωση των προσδοκιών τους

• Ενίσχυση της αξιοπιστίας του οργανισμού ως προς την παροχή της υπηρεσίας

• Η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων

• Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού

• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:

  • Αποδεικνύει, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές.
  • Αποδεικνύει την δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας .
  • Οι ετήσιες αξιολογήσεις συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται .
  • Ενισχύει την αξιοπιστία του οργανισμού.

logo-kato