Πρόγραμμα Σπουδών B΄ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μάθημα
Ώρες
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Έκθεση
 • Βιολογία Γ΄
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • 6 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'-2)
 • 4-(ΦΥΣΙΚΗ Γ΄-2)
 • 2
 • 2
 • 1
 • 15


ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάθημα
Ώρες
 • Μαθηματικά
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄
 • Α.Ε.Π.Π.  Γ΄
 • Έκθεση
 • Φυσική
 • Χημεία
 • ΣΥΝΟΛΟ
 • 6 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'-2)
 • 1
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2
 • 16

logo-kato